สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

   

    

 สถิติวันนี้ 1823 คน
 สถิติเมื่อวาน 2634 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
19871 คน
81712 คน
2047211 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


จำนวนเสียงเจ้าของร่วม ตามมาตรา 48 แห่งพรบ อาคารชุด
อยากสอบถามว่า มติตามมาตรา 48 ที่กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด คือ คำว่าคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด นับจากคนที่อยู่ในคอนโด ทั้งหมด เช่น คอนโดมีจำนวนห้อง 400 ถูกซื้อไป 380 ห้อง เท่ากับมีคน 380 คนที่อยู่อาศัยคอนโดนี้ ซึ่ง ตามมาตรา 48 ถ้าจะมีการเปลี่ยนข้อบังคับ จะต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 190 คนขึ้นไป อันนี้ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ?
โดย พงศ์พลิน (ip49.49.248.170) อี-เมล์ พงศ์พลิน (ip49.49.248.170) เบอร์โทรศัพท์. พงศ์พลิน IP: xxx [ 2018-07-26 ]

คำตอบจาก Webmaster
"ในการลงคะแนนเสียง ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนที่ตนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง" (มาตรา 45 แห่งพรบ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.อาคารชุดฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551)

"อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด" (มาตรา 14)

"ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา 6 เป็นเจ้าของร่วมในห้องชุดที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำหรับห้องชุดด้วย (มาตรา 18 วรรคท้าย)"

สรุปความได้ว่า ในการลงคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมนั้น จะต้องนับจากอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง กล่าวง่าย ๆ ก็คือ คิดคะแนนเสียงตามเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้อง (ไม่ได้นับเป็นห้อง)
เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว เจ้าของโครงการตกอยู่ในฐานะเจ้าของร่วมที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายด้วย เพราะฉะนั้น คะแนนเสียงทั้งหมดก็คือ จำนวนเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นว่า มีทั้งหมดกี่อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ จะสังเกตุได้จากหน้าหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ก็จะทราบว่า อาคารชุดดังกล่าวมีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด การได้เสียเกินครึ่งหนึ่งก็คือ เกินครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนกรรมสิทธิ์รวมทั้งหมดในอาคารชุดนั้นจึงจะแก้ไขข้อบังคับได้
โดยคุณ วัชรพล วัชรตระกูล ส่งเมล์ถึง วัชรพล วัชรตระกูล [ 2018-07-27 ] ตอบ 1556
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.