สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

   

    

 สถิติวันนี้ 79 คน
 สถิติเมื่อวาน 221 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
10858 คน
94941 คน
1903187 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20


คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุด/จัดสรร ที่ดินตาบอด

ถ้าปัจจุบันที่ดินเป็นที่ตาบอด และใช้ทางเข้าออกที่เป็นถนนภาระจำยอมอยู่


ที่ดินแปลงนี้จะสามารถนำมาสร้างอาคารชุด หรือ จัดสรร ได้หรือไม่คะ


 


ถ้าได้ จะต้องมีโฉนดแปลงที่เป็นถนนภาระจำยอมมาประกอบในการขออนุญาตด้วยหรือไม่

โดย บี อี-เมล์ บี เบอร์โทรศัพท์. บี IP: xxx [ 2010-06-04 ]

คำตอบจาก Webmaster

กรณีของคุณไม่เรียกว่า ที่ดินตาบอด คำว่า ที่ดินตาบอด หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าหน้างานจริงที่ดินแปลงดังกล่าวจะมีถนนเข้าออกสู่ทางสาธารณะประโยชน์ แต่หากเจ้าของที่ดินแปลงถนนไม่ได้จดทะเบียนภาระจำยอมให้ที่ดินแปลงของคุณได้ใช้ทางนั้น ก็ถือว่า ที่ดินแปลงของคุณเป็นที่ดินตาบอด และก็เช่นเดียวกัน หากโฉนดแปลงของคุณมีการจดทะเบียนภาระจำยอมให้ใช้ทางนั้นตามกฎหมายแล้ว แต่หน้างานจริงทางนั้นเป็นป่ารกทึบไม่มีสภาพเป็นทาง ก็ไม่ถือว่า ที่ดินแปลงของคุณเป็นที่ดินตาบอด การจะพิจารณาว่าจะเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากเอกสารการจดทะเบียนภาระจำยอมเป็นสำคัญ โดยไม่จำเป็นต้องสนใจหน้างานจริง


ที่ดินแปลงนี้ สามารถนำมาก่อสร้างเป็นอาคารชุดได้และนำมาขอจัดสรรได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่า เจ้าของที่ดินแปลงถนนจดภาระจำยอมอะไรให้คุณบ้าง เช่น ให้ใช้ทางอย่างเดียว หรือให้ใช้ปักเสาพาดสายไฟฟ้า วางท่อน้ำประปา วางท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ด้วยหรือไม่ มีกำหนดระยะเวลาในการใช้ภาระจำยอมหรือไม่ หากยินยอมทั้งหมดดังที่ว่ามาและไม่มีกำหนดระยะเวลาก็สามารถนำมาจัดสรรได้


ถ้าได้จะต้องมีโฉนดแปลงที่เป็นถนนภาระจำยอมมาประกอบคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินด้วยและจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินว่า ให้นำที่ดินแปลงนี้มาใช้ในโครงการจัดสรรที่ดินได้ด้วย

โดยคุณ วัชรพล วัชรตระกูล [ 2010-06-04 ] ตอบ 290
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.