สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 24 คน
 สถิติเมื่อวาน 99 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1768 คน
32240 คน
2743768 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

สิทธิในที่ดินของผู้สมรสกับชาวต่างชาติ  1. ถาม กรณีที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและมีที่ดินในชื่อของตัวเองก่อนการสมรสอยู่แล้ว อยากทราบว่า ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ดังเดิมหรือไม่ หากจะซื้อที่ดินในภายหลัง หญิงที่แต่งกับชาวต่างชาติแล้วจักทำได้มากน้อยแค่ไหน เพราะหลายท่านบอกไม่เหมือนกันเลย ขอความกรุณาชี้แจงให้ทราบด้วย

    ตอบ 1. กรณีคนไทยมีสิทธิในที่ดินอยู่ก่อนสมรสกับคนต่างด้าว ถ้าสมรสแล้วยังถือสัญชาติไทยอยู่ ย่อมมีสิทธิในที่ดินเป็นสินส่วนตัวต่อไปได้ แต่ถ้าเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างด้าว ให้คงมีสิทธิที่ดินได้เท่าที่คนด่างด้าวจะพึงมี ตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนั้นให้ทำการจำหน่าย
            2. บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ถ้ายังถือสัญชาติไทยอยู่ สามารถซื้อที่ดินได้ โดยบุคคลสัญชาติไทยและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ต้องบันทึกยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ว่าเงินที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน หากคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถไปยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันกับคนไทยได้ ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีปับลิค บันทึกถ้อยคำคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วรับรองว่าบุคคลที่ทำหนังสือนั้นเป็นคู่สมรสของบุคคลสัญชาติไทยจริง แล้วให้ผู้ที่ประสงค์จะซื้อที่ดินนำหนังสือรับรองมามอบให้เจ้าพนักงานที่ดินที่จะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ต้องใช้สำเนา พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแล้ว ที่ดินย่อมตกเป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัวของคนไทยฝ่ายเดียว

    Source:www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.