สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน กฏหมายที่ดิน,กฏหมายอาคารชุด

       

   สำนักงานวัชรธรรมทนายความและธุรกิจที่ดิน  

สำนักงานวัชรธรรมทนายความฯ ยินดีให้บริการท่านด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพ ให้คำปรึกษาทำโครงการบ้านจัดสรร คอนโด ขาย สร้าง โอน ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

   

    

 สถิติวันนี้ 97 คน
 สถิติเมื่อวาน 137 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4350 คน
41033 คน
2752561 คน
เริ่มเมื่อ 2008-11-20

ขั้นตอนการขอรับมรดกขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

1.ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
2.รับคำขอและสอบสวน
3.ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
4.ลงบัญชีรับทำการ
ตรวจอายัด
5.เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
6.ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน
7.เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ
8.ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่ ๆ กฎหมายกำหนด ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ
9.พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้
10.ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน
11.ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน
12.ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
13.ประเมินทุนทรัพย์
14.เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
15.แก้สารบัญจดทะเบียน
16.เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
17.แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

1.ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
2.รับคำขอและสอบสวน
3.ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
4.ลงบัญชีรับทำการ
5.ตรวจอายัด
6.เจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
7.ประเมินราคาทุนทรัพย์
8.เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
9.แก้สารบัญจดทะเบียน
10.เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
11.แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

Source: www.dol.go.th

Copyright (c) 2008 by Vatchara Thamma Land Law Office Company Limited.